Utilities Manager

Aplikacja webowa monitorująca zużycie wody, gazu oraz energii elektrycznej oraz produkcję elektryczności ze źródeł odnawialnych

O projekcie

Utilities Manager jest aplikacją webową monitorującą zużycie wody, gazu i energii elektrycznej, a także produkcję elektryczności ze źródeł odnawialnych. Narzędzie funkcjonuje w oparciu o dostarczane przez licencjonowanych dostawców liczniki. Korzystając z otrzymanych z nich danych wylicza zużycie poszczególnych mediów.

Główne funkcjonalności aplikacji:

  • Prezentowanie interaktywnych wykresów zużycia mediów (ilościowe oraz kosztowe)
  • Informowanie klientów oraz administratorów o odbiegających od normy przypadkach zużycia mediów, na przykład nagłych spadkach lub wzrostach zużycia
  • Przewidywanie kosztów zużycia mediów w perspektywie najbliższych miesięcy

Wyzwania

Istnieje wiele powodów, przez które Utilities Manager jest wyjątkowym i wymagającym projektem. UM pracuje na granicy pomiędzy hardwarem (liczniki i rejestratory - zsynchronizowane urządzenia przesyłające informacje o zużyciu medium do licencjonowanych dostawców) oraz softwarem. Poprzez to, rozwój produktu jest bardzo skomplikowanym zadaniem, z wieloma wyzwaniami, z którymi musimy się mierzyć

System monitorowania mediów

Podczas rozwoju UM w kierunku Single Page Application stworzyliśmy system alarmów, który informuje wszystkich użytkowników, gdy trafiają do niego nietypowe dane o zużyciu mediów. Aplikacja webowa Utilities Managera jednocześnie monitoruje i informuje użytkowników o ilości zużytej wody, gazu oraz elektryczności. Dzięki temu mechanizmowi każdy, kto przykładowo zarządza wieloma budynkami, ma możliwość prostego i szybkiego wglądu w to, gdzie i kiedy nastąpił niecodzienny wzrost lub spadek zużycia monitorowanych mediów.

Pomiar danych w czasie rzeczywistym

W eEngine wspieramy właścicieli Utilities Managera poprzez opracowywanie nowych metod zbierania danych w przypadku problemów ze sprzętem, lub pojawiania się na rynku nowych liczników, z którymi aplikacja ma współpracować. Jedyną pewną rzeczą na rynku automatycznych liczników odczytu jest stałość zmian w związku z tym, że producenci rywalizują z sobą, by dostarczać swoim klientom coraz to lepszy sprzęt przy coraz niższych kosztach.

W 2016 roku, firma Utilities Manager Limited, właściciele aplikacji, została poproszona o umożliwienie swoim klientom pomiaru zużycia wody dla bardzo dużego obiektu sportowego. Zadanie dodatkowo komplikował fakt niemożności skorzystania z zasięgu sieci telefonii komórkowej w tym miejscu. Utilities Manager zidentyfikował odpowiednią częstotliwość radiową nadawaną przez lokalne mierniki zużycia wody, a my zaprojektowaliśmy skrypt umożliwiający zaciąganie udostępnianych przez mierniki danych w czasie rzeczywistym za pomocą API. System został zaprojektowany i wprowadzony w życie, zapewniając bezpieczeństwo wydarzeniom mającym miejsce w tej lokacji oraz ich uczestnikom. W poprzednich latach zarządzający tym obiektem zatrudniali ludzi, którzy praktycznie rzecz biorąc siedzieli i obserwowali liczniki mierzące zużycie wody.


Geolokalizacja urządzeń

Wzbogaciliśmy aplikację również możliwością zlokalizowania określonych liczników na mapie, na podstawie metadanych pobieranych ze zdjęć umieszczonych w systemie przez użytkowników. Stworzyliśmy tę funkcję, wykorzystując fakt, że zamieszczane zdjęcia były robione telefonami komórkowymi z GPS. Utilities Manager automatycznie wyodrębnia dane lokalizacji rejestratora podłączonego do miernika zużycia danego medium z danymi z pliku graficznego, a następnie wyświetla daną lokalizację na mapie.


Responsywny Panel Klienta

W ramach naszego wsparcia aplikacji, poza rozwijaniem nowych funkcji i dbaniem o skalowalność samego narzędzia, wspieramy również część usługi dedykowaną bezpośrednio użytkownikom końcowym Utilities Managera. W efekcie jakiś czas temu aplikacja została wyposażona we w pełni responsywny layout, co zapewnia wygodny dostęp do informacji za pomocą smartfona lub tabletu.

Przyszłość

Obecnie przygotowujemy aplikację do wejścia na rynki międzynarodowe. W wyniku tego uaktualniamy oprogramowanie tak, aby stało się bardziej uniwersalnym narzędziem niż to, które obecnie przeznaczone jest na rynek brytyjski. Wprowadziliśmy możliwość dodania formatów dat i liczb na wykresach dla klientów międzynarodowych oraz pakietów językowych odpowiadających potrzebom rynków zagranicznych. Dodatkowo przewidujemy nowe wyzwania związane z integracją z Utilities Managerem nieznanych nam dotąd rodzajów sprzętu służącego do mierzenia zużycia mediów na rynkach innych niż brytyjski.

Nad projektem pracowali

Rafał

Jacek

Piotr

Yuri