O projekcie

Spółka Rainbow to jeden z największych i najprężniej rozwijających się touroperatorów w Polsce. Marka pomaga realizować urlopowe marzenia Polaków prawie od 27 lat.

W sierpniu 2017 r. pomogliśmy Rainbow podnosić efektywność pracy sprzedawców wycieczkowych, korzystających z wewnętrznego systemu do konfigurowania wycieczek, poprzez przeprowadzenie audytu UX/UI narzędzia.

Zadanie

Naszym początkowym zadaniem było wypracowanie koncepcji biznesowej i analiza potrzeb Klienta. Na tym etapie najważniejszym było określenie architektury informacji, zrozumienie i opisanie wszystkich kluczowych dla projektu procesów biznesowych.

Usprawnienie całego UX/UI w celu lepszego wykorzystania narzędzia przez sprzedawców Rainbow było drugim etapem realizacji zadania.

Wyzwania

Stan początkowy projektu

Jednym z większych wyzwań było zmierzenie się z już gotowym narzędziem i stosunkowo krótkim czasem na wprowadzenie pożądanych zmian. Nasz audyt musiał zakładać pewne ograniczenia, wynikające ze specyfiki konfiguratora oraz czasu jaki pozostał na wprowadzenie dodatkowych modyfikacji.

Bardzo duże znaczenie miały tutaj przeprowadzone sesje warsztatowe z zespołem sprzedażowym i developerskim. Pozwoliły na przygotowanie najważniejszych rekomendacji i usprawnień systemu.

[Nie]standardowy audyt UX/UI

Standardowy sposób przeprowadzenie przez nas audytu, zakłada:

  • zdefiniowanie celów biznesowych
  • przeanalizowanie narzędzia pod kątem użyteczności, oceniając między innymi: nawigację w narzędziu, intuicyjność, przejrzystość, zrozumiałość tekstów, umiejscowienie elementów, prowadzenie użytkownika preferowaną ścieżką czy wykorzystanie tzw. “dobrych praktyk (mając na uwadze zdefiniowane wcześniej cele)
  • przygotowanie raportu tekstowo-graficznego z przeprowadzonego audytu.

Wspomniane sesje warsztatowe z zespołami Rainbow miały ogromny wpływ na przebieg całego procesu audytu, do którego podeszliśmy w mniej szablonowy sposób. Po określeniu potrzeb i celów Klienta, przeszliśmy do pracy nad usprawnieniem konfiguratora. Cały proces analizy i proponowanych zmian przeprowadzaliśmy jednak etapowo. Każdy etap (nowy widok elementu konfiguratora) był konsultowany z zespołem Rainbow i dostosowywany na bieżąco do zgłaszanych przez Klienta potrzeb.

Przebieg prac

Przede wszystkim przedstawiliśmy konfigurator jako pewną ścieżkę, którą obsługujący go sprzedawca ma do przejścia w celu znalezienia optymalnej oferty wycieczkowej. Specyfika konfiguratora i bardzo duża zależność od siebie poszczególnych elementów spowodowała, że było to wymagające zadanie.

Pierwszym elementem jaki odseparowaliśmy wizualnie od reszty narzędzia były filtry. Ułożenie filtrów (lewa kolumna lub cały content strony) użytkownik może ustawić wg preferencji.

Kolejny wydzielony element to moment, w którym sprzedawca określa ilości pokoi i osób. Ich konfiguracja może być dowolna. Skupiliśmy się przede wszystkim na przejrzystym zaproponowaniu widoku przypisywania ilości osób do pokoi.

Ważnym założeniem konfiguratora jest jego dynamiczne działanie. Kolejne listy aplikacji to zawężające się na bieżąco wyniki, zależne od tego co zostanie wybrane wcześniej. Ponadto musieliśmy pamiętać o tym, aby ostateczny wynik wyszukiwania przedstawiał wszystkie niezbędne do rezerwacji informacje. Klikając “Rezerwuj” sprzedawca przechodzi do odrębnej sekcji rezerwacji, gdzie musi podać jedynie dane zamawiającego. Wszystkie kwestie związane z terminami wycieczki, wylotem, przylotem, dostępnymi promocjami, standardem wyżywienia czy pokoju są określane już na etapie konfiguratoratora.

Nowy projekt graficzny konfiguratora wycieczek

Rainbow postawiło przed nami jasny cel: takie przedstawienie wizualne i funkcjonalne wyszukiwarki, aby przy jednoczesnej dużej ilości zmiennych, była ona przyjazna i intuicyjna dla sprzedawców. W procesie wypracowywania zmian skupiliśmy się przede wszystkim na stworzeniu mockupów i wypracowaniu schematów działania. Projekt graficzny, oparty na material design zakładał wizualne wydzielenie przestrzeni, odpowiednie dobranie kolorów oraz prostych, intuicyjnych ikon. Jednym z istotniejszych elementów, na który położyliśmy nacisk była odpowiednio dobrana typografia, która wizualnie ma ogromne znaczenie dla czytelności całego narzędzia.

Wyszukiwarka ma być wykorzystywana głównie na desktopie. Zaproponowane przez nas rozwiązania zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby można było dostosować narzędzie do różnych rozdzielczościach ekranu, a także na urządzeniach mobilnych (np. tablecie).

Zaprojektowanie wyglądu i sposobu działania naszej nowej wyszukiwarki we współpracy z firmą eEngine przebiegło wyjątkowo szybko i skutecznie. Szczególnie dobrze oceniam jakość komunikacji pomiędzy naszymi zespołami. Częsta i bezpośrednia komunikacja w połączeniu z elastycznością i dobrym zrozumieniem pozwoliła na szybkie uzyskanie oczekiwanego przez nas efektu.

SŁAWOMIR RAŻNIEWSKI 
Dyrektor działu IT Rainbow Tours S.A.

"

Efekt końcowy

Po niespełna miesiącu intensywnej współpracy z Rainbow stworzyliśmy nową odsłonę konfiguratora wycieczek. W najnowszej wersji położyliśmy szczególny nacisk na użyteczność i funkcjonalność narzędzia. Prostota oraz wykorzystanie wzorców projektowych material design, pozwoliło na stworzenie jasnej i przejrzystej ścieżki konfiguracyjnej wycieczki. Wykorzystując doświadczenie i potrzeby sprzedawców, wyposażyliśmy konfigurator w dodatkowe elementy, takie jak ikony atrybutów, wyświetlanie ocen, galerii zdjęć czy trasy wycieczki i mapy regionu.

Nad projektem pracowali

Arek

Madzia