27 marca, 2017

Kierownik projektu to stanowisko, które do codziennego wykonywania obowiązków wymaga szeregu zdolności, kompetencji i cech charakteru. Prócz niezbędnych wyspecjalizowanych umiejętności i doświadczenia, skuteczny PM powinien także posiadać zestaw kompetencji miękkich. Najważniejsze z nich przedstawię w tym wpisie.

  1. Komunikowanie się – choć brzmi to jak coś oczywistego – “przecież każdy potrafi komunikować się między ludźmi”, to ludzie pomimo wielu tysięcy lat praktyki nadal nie potrafią się ze sobą skutecznie komunikować. W praktyce jest to najważniejsza cecha skutecznego project managera, którą mało kto potrafi opanować. Przez komunikowanie się rozumiem: klarowność przekazywania informacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, odpowiednią mowę ciała oraz zdolność słuchania ze zrozumieniem. Zestaw ten pozwala lepiej rozumieć potrzeby klientów oraz klarowniej przekazywać swoje myśli zespołowi.
  2. Negocjowanie – kompetencja wynikająca niejako ze zdolności właściwego komunikowania się. Od postawy project managera w kryzysowych sytuacjach zależy los prowadzonego projektu. PM powinien utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi stronami, a w przypadku konfrontacji – znaleźć konsensus korzystny dla obu stron.
  3. Przewodzenie – PM w projektach pełni rolę przywódcy, reaguje na pojawiające się przeszkody, nie boi się wprowadzać zmian w projekcie i podejmować znaczących decyzji. Jest stanowczy i wymagający. Jednocześnie pomaga osiągnąć cel oraz motywuje zespół do dalszego działania.
  4. Organizacja pracy – cecha, na której opiera się praca kierownika projektu. PM odpowiada nie tylko za delegowanie zadań, zgodnie z umiejętnościami współpracowników, ale również za ustalenie i zrealizowanie harmonogramu całego projektu. Efektywne planowanie to znajomość zadań każdego członka zespołu, gdzie aby zacząć pracę nad jedną modyfikacją, należy wpierw zakończyć pracę nad dwiema innymi.
  5. Przewidywanie trudności – Zdolność PM’a do przewidywania przeszkód mogących zdarzyć się/wystąpić w projekcie, nieraz może zaważyć na jego powodzeniu. Znajomość ewentualnych problemów i właściwe przygotowanie się do ich neutralizacji, pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu zespołu oraz potencjalnych konfliktów w zespole, czy też z klientem.

Przedstawione tu przeze mnie kompetencje są kluczowe w codziennym życiu project managera, jednak jest to jedynie część “mocy”, którymi powinien charakteryzować się efektywny PM. Mówię tutaj o całym wachlarzu różnych umiejętności i kompetencji(zarówno tych miękkich, jak i twardych), które wykorzystuje się w prowadzeniu projektów. W kolejnych wpisach zajmę się opisywaniem kolejnych składowych efektywnej pracy project managera.

Inne artykuły tęgo autora

Kamil Kruk
11 sierpnia, 2017
Kamil Kruk
27 marca, 2017
Kamil Kruk
23 grudnia, 2016